Bilim, sanat, müzik, eğitim, psikoloji, yemek, spor, kitap, kültür, insan ve hayata dair her şey.

Öne çıkan markalar, ürünler, kişiler, sosyal medya hesapları, işletmeler ve dijital içerikler.

Fikrinizin bir önemi var. Fikir ve projelerimi nasıl hayata geçiririm? Nasıl destek alırım?

Countries where education is provided by the United Kingdom

Projemiz tasarım aşamasındadır. Fikir ve önerilerinizi bekliyor, içerik sayısını artırmaya devam ediyoruz. Kullanım şartlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Asal Sayılar ve Sakladığı Sırlar

Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan sayılara Asal Sayı adı verilir. 2 3 5 7 11 13 gibi birçok asal sayı vardır ve sayının negatif ya da pozitif olma durumuna göre ...

Ergenlik Döneminde Ebeveyn Yaklaşımları

İnsanlar hayatları boyunca sürekli bir gelişim içindedir. Ergenlik dönemi de bu değişim ve gelişimin en önemli evrelerinden birisidir.

Çocuk Eğitiminde Disiplin ve Öz Denetimi Sağlama Yolları

Kimimiz disiplini aşırı katılık ve sevgi göstermeme gibi algılarken, kimimiz de doğru şekilde nasıl uygulayacağımızı bilmediğimiz için disiplin konusu herkesin çekinerek yaklaştığı bir terim haline gelmiştir.

Aile İçi İletişim

Sağlıklı bir iletişim işte, okulda, arkadaşlar arasında, aile içinde kısaca hayatın her alanında gereklidir. Özellikle aile fertleri arasındaki iletişim çocukların gelişimi için oldukça önemlidir.

Isaac NEWTON

Bilime yön veren insan. Sıradışı zekası, ilginç hobileri ve ihtiraslarıyla Isaac Newton. Büyücü mü? Simyacı mı? Yoksa gelmiş geçmiş en değerli bilim insanı mı? Siz karar verin.

Bulunmaz Hint Kumaşı Nedir?

Genelde kinaye amacıyla kullanılan Bulunmaz Hint Kumaşı deyiminin ardındaki acıklı hikaye. Bu iddia ispatlanamamıştır ve karalama amacıyla yazılmış bir hikaye ya da hurafe olabilir.

Elektroliz Nedir?

Elektrolitin elektrik akımı uygulandığında gösterdiği ayrışma işlemidir. Elektroliz, elektrik akımın elektrolit içinde iletilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Genellikle elektrolit ergimiş halde ya da tuz su çözeltisi halindedir.

Kişilik Gelişiminde Anne ve Babanın Etkileri

Kişilik; bireyi başkalarından ayıran, doğuştan getirdiği ve sonradan kazanılan özelliklerin bütünüdür. Bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir.

Atmosfer Nedir?

Atmosferin tanımı, Dünya Atmosferi ve muhteviyatı. Atmosfer içerisinde bulunan gazlar ve oranları. Atmosferin kalınlığı. Havacılık ve Uzay eğitimine giriş.

Çocuk Resimlerinin Özellikleri

Çocukların çizdiği resimler, çocuğun zihinsel, duyumsal ve devimsel gelişim evreleri ile bağlı olarak çocuğun iç dünyasındaki gizli duyguları yansıtır, yaşanmış bir deneyimi anlatır.

ZORBALIK

Zorbalık nedir? Zorbalık kaynaklı sorunların nedenleri? Zorbalık eğilimi ile baş etme yolları. Nasıl bir tutum sergilenmeli?

Sömestr Programı Nasıl Olmalı? Yarıyıl Tatili İçin Velilere Öneriler

Okula uyum süreci, sınavların telaşı, öğrencilerimizin hazırlamış oldukları çalışmalar, projeler derken yoğun ama güzel bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Mindfulness

Mindfulness ve Mindful eylemi nedir? Yargılardan sıyrılarak olduğu gibi öğrenme yolları. Bugün ne yediğini bile hatırlamamak, oto-pilot aktiviteleri.

Dinamometre : Kuvvet Ölçer

Cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletine dinamometre adı verilir. Dinamometre genellikle bir enerji motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Açı Nasıl Ölçülür? Açıları Ölçme

İlkokul düzeyinde iletki kullanımı ve açı ölçme işleminin anlatımı. Açı nedir, nasıl ölçülür?

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.

Çözelti Nedir?

İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Simya nedir? Simyacı ne demektir?

Simyadan kimyaya yolculuk. Hurafe mi? Bilim mi? Simya bilim olarak kabul edilebilir mi? Sinyacıların bilime ne gibi faydaları oldu?

Statik Elektrik Nedir ?

Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması.