Bilim, sanat, müzik, eğitim, psikoloji, yemek, spor, kitap, kültür, insan ve hayata dair her şey.

Öne çıkan markalar, ürünler, kişiler, sosyal medya hesapları, işletmeler ve dijital içerikler.

Fikrinizin bir önemi var. Fikir ve projelerimi nasıl hayata geçiririm? Nasıl destek alırım?

Canımız sıkılınca hangi sitelere girebiliriz? Hangi siteler daha çok tıklanıyor?

Projemiz tasarım aşamasındadır. Fikir ve önerilerinizi bekliyor, içerik sayısını artırmaya devam ediyoruz. Kullanım şartlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Newton Çarkı

Rönesans döneminde, Leonardo da Vinci gibi sanatçılar kırmızı ve yeşil gibi bazı renklerin yan yana yerleştirildiğinde çok hoş göründüğünü farketmişlerdi. Ancak nedenini anlamadılar. Isaac Newton durumu netleştirdi.

Deprem Çantasında Neler Olmalı?

Acil tahliye durumunda hızlıca ikamet yerini tahliye edebilmek için hazırlanmış, içinde sahibinin belirli bir süre ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri bulunduran çanta olarak tanımlayabiliriz.

Akciğer Modeli Nasıl Yapılır?

Fen Bilimleri dersi kapsamında akciğer modeli hazırlayarak solunum sistemi ve akciğerler hakkında bilgi sahibi olalım. Basit ve ucuz maliyetli deneyler.

Blaise PASCAL ve Pascal Prensibi

Kapalı bir kapta bulunan sıvının herhangi bir noktasında uygulanan basınç, sıvı tarafından sıvının temas ettiği bütün yüzeylere dik olarak ve aynı büyüklükte iletilir.

MOL / Avogadro Günü

Mol günü her yıl 23 Ekim tarihinde dünya çapında etkinliklerle kutlanmaktadır. Avagadro sayısından çıkarılan 6,02 x 10 üzeri 23 'ün işaret ettiği tarihtir.

Pi Haftası Nedir? Sevilen Pi Etkinlikleri

Bir çemberin çevresinin çapına oranı olan Pi sayısının yaklaşık değeri kabul edilen 3,14 sayısından yola çıkılarak her yıl 3. ay 14. gün / 14 Mart tüm dünyada Pi Günü olarak kabul edilmekte ve bulunduğu

ZORBALIK

Zorbalık nedir? Zorbalık kaynaklı sorunların nedenleri? Zorbalık eğilimi ile baş etme yolları. Nasıl bir tutum sergilenmeli?

İki Basamaklı Doğal Sayılar

10 ile 99 arasında yer alan doğal sayılardır. Doğal sayılar, sayı değeri ve rakamların icadı ile ilgili kısa ve öz anlatım. Kopya tadında bilgiler.

Ay'ın Evreleri ve Ay ile İlgili Tüm Konular

Dünya'nın tek doğal uydusu ve Güneş Sisteminde bulunan beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında çekirdekler arası ortalama uzaklık 384.403 km, yani Dünya'nın çapının yaklaşık o

Sınav Kaygısı

Öğrencilerin akademik ve sosyal yaşantılarında önemli derecede etkileyebilecek bir konu olan sınav kaygısı ve üstesinden gelme yolları.

Buluğ Çağı Ne Oluyor?

Sevgili Anne ve babalar, insan, yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen sürekli ve hızlı bir gelişimi kapsamaktadır.

Güvenli İnternet ve Teknoloji Kullanımı

Son yıllarda teknoloji hayatımızın en önemli parçalarından biri haline geldi.İnternet, bir bilgiye temas eden ve o bilgiyi kullanan insan sayısını değiştirdi.

Düzenli Ödev Yapma ve Ders Çalışma Alışkanlığı Nasıl Kazanılır? Başarıya Giden Yol

Çocukların ders çalışmamaları sanıldığı kadar basit bir sorun değildir. Okuldan eve getirilen her ödev aynı zamanda bir sürü soru ve kargaşayı da birlikte getirir.

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

Açı Nasıl Ölçülür? Açıları Ölçme

İlkokul düzeyinde iletki kullanımı ve açı ölçme işleminin anlatımı. Açı nedir, nasıl ölçülür?

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması.

Atom ve Periyodik Sistem

Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Çözelti Nedir?

İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

Statik Elektrik Nedir ?

Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

Simya nedir? Simyacı ne demektir?

Simyadan kimyaya yolculuk. Hurafe mi? Bilim mi? Simya bilim olarak kabul edilebilir mi? Sinyacıların bilime ne gibi faydaları oldu?