Kimyasal tepkimelerde katsayı faktörü. Hacim ve basınç faktörleri.

Herkes için anlaşılabilir kimya eğitimi. Sıcaklığın dengeye etkisi. Endotermik ve egzotermik mevzuu

Kimyasal tepkimelerde sistemin hacmi azaltılırsa ne olur? #Kimya #Tepkime

Countries where education is provided by the United Kingdom

Le Chatelier İlkesi : denge durumundaki bir kimyasal tepkimeye dışarıdan bir etki uyulandığında yani bir müdahale olduğunda sistem bu etkiyi azaltacak yönde yeni bir denge hali arar ve yeni bir denge oluşturur. Bu durumu ispatlayan temel ilke ise Le Chatelier Prensibi olarak literatürde yer etmiştir.

Henry Louis Le Chatelier (1850 - 1936) : Fransız kökenli kimyager, değişen koşulların kimyasal dengedeki sistemler üzerinde oluşturduğu etkiyi tahmin edebilmek için kullanılmakta olan Le Chatelier ilkesinin geliştiricisi.

 

Video : Esra ATEŞ

comments loading
Le Chatelier Prensibi