Our project is in the design phase. We are waiting for your ideas and suggestions, and we continue to increase the number of content. We recommend that you take a look at the terms of use.

İletken Nedir? İletken ve Yalıtkanların Listesi

Elektrik iletkenliği nedir? Hangi cisimler iletkendir? İletkenlik üzerine bilinmesi gerekenler. İletkenlerin listesini birlikte oluşturuyoruz.

Thank You Message : British Council

B1 - B2 seviye İngilizce teşekkür mesajı. İngilizce sınav sorusu ve ödev örneği. English education. Ability to explain and introduce oneself at a basic level.

Pudding : Recipe

İngilizce B1 B2 seviyeye uygun pudding tarifi. English education. Homework subject. B1 B2 level. Cambridge Oxford Toefl At high school and secondary school level.

William Shakespeare Kimdir?

William Shakespeare, takmaadıyla Avon’un Ozanı İngiliz şair, oyuncu ve oyun yazarı. Tüm eserleri günümüze ulaşmadığı tahmin edilse de bilinen 38 oyun, iki uzun öykü şiir, 154 sone ve birkaç belirsiz şiir vardır.

Visseral Yağlanma - İç Organ Yağlanması Nasıl Giderilir?

İç organ yağlanması; kalp damar hastalığı, diyabet ve bir çok kanser türü için büyük bir risk faktörüdür. İç organların çevresindeki yağ dokuları organları korumak için görevli olsalar da her şeyin fazlası zarardır.

Asetik Asit Nedir?

Asetik asit veya etanoik asit CH3COOH formülüne sahip organik asit sınıfındadır. Sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu veren temel bileşendir. Bu yüzden halk dilinde Sirke Ruhu ya da Sirke Asidi olarak adlandırılır.

TERMAL: Für Welche Krankheiten Die Spa - Behandlung, Nützlich Sind?

Tipps Bädern zu profitieren. Das Thermalwasser von Yalova ist in der Kalziumsulfat und Fluorid Klasse der Thermomineralwässer.

π : How Many Digits in pi

The first calculation of π was done by Archimedes of Syracuse (287–212 BC), one of the greatest mathematicians of the ancient world.

Travnik Tarihi 17. Yy

Travnik veya Trafnik, Bosna Hersek'in merkezinde, Saraybosna'nın 90 km batısında yer alır. Merkez Bosna Kantonu'nun başkentidir. Travnik vezirler şehri olarak bilinir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'na onlarca devlet adamı ...

The Longest Equation in Physics

What is equation in physics? In physics, defining equations are equations that define new quantities in terms of base quantities. This article uses the current SI system of units, not natural or characteristic units.

Hedy Lamarr and Technology

Hedy LAMARR Hollywood aktrist. At the beginning of WW II, she and composer G Antheil developed a radio guidance system for Allied torpedoes that used spread spectrum and frequency hopping technology to defeat the threat of jamming by the Axis powers

STARLINK Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dünya çapında bir internet ağı Starlink. Elon MUSK'ın interneti. SpaceX uyduları ve SpaceX teknolojisinin nimetleri. Taşınabilir yüksek hızlı internet, telekom altyapısı olmadan internet.

Güneş Sistemi ve Gezegenler

Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük ve Güneş'e yakınlıklarının karşılaştırılması.

Punctation Marks

If you want to make your writing easier to read and generally look more professional, you should know what each one is and how to use them. İngilizce noktalama işaretleri.

Dinamometre : Kuvvet Ölçer

Cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletine dinamometre adı verilir. Dinamometre genellikle bir enerji motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Elektroskop

Cismin yüklü olup olmadığını tespit etmeye yarayan alete elektroskop denir.

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Kısaca; birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Kısaca Mol nedir? Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması. Element ve bileşik ne demek? Karışım ve bileşik nedir? Bileşik nedir TYT kimya? Bileşik formülü nedir?

Atom ve Periyodik Sistem

Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Çözelti Nedir?

Kısaca Çözelti; iki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Kovalent Bağ

Kısaca kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Basit ve detaylı anlatım seçenekleri. Kimya deres notları, soru çözümleri, kopya ve kısayollar.

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme. Kısa anlatım. Asit nasıl anlaşılır? Baz nasıl anlaş

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

Statik Elektrik Nedir ?

Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

Simya nedir? Simyacı ne demektir?

Simyadan kimyaya yolculuk. Hurafe mi? Bilim mi? Simya bilim olarak kabul edilebilir mi? Sinyacıların bilime ne gibi faydaları oldu?