Bilim, sanat, müzik, eğitim, psikoloji, yemek, spor, kitap, kültür, insan ve hayata dair her şey.

Öne çıkan markalar, ürünler, kişiler, sosyal medya hesapları, işletmeler ve dijital içerikler.

Fikrinizin bir önemi var. Fikir ve projelerimi nasıl hayata geçiririm? Nasıl destek alırım?

Canımız sıkılınca hangi sitelere girebiliriz? Hangi siteler daha çok tıklanıyor?

Projemiz tasarım aşamasındadır. Fikir ve önerilerinizi bekliyor, içerik sayısını artırmaya devam ediyoruz. Kullanım şartlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sorumluluk Bilinci Nasıl Kazandırılır?

Çocuklara sorumluluk bilinci vermenin yollar. Öneriler ve izlenmesi gereken yollar. Hangi çocuğun geleceği tehlike altında? Çocuklara verilmesi gereken sorumluluklar.

Felsefe Terimleri

Felsefede çok kullanılan terimeler ve terimlerin açıklaması. Kısa ders notları. Yanlış anlamda kullanılan ve kullanan kişiyi küçük düşüren kelimeler.

Çocuğun Sanatsal Gelişim Basamakları

Çocukların gelişim özellikleri dikkate alındığında, onların sanatsal gelişim evreleri, bulundukları yaşlardaki durumlarına göre 9 ana evrede gerçekleşir.

Çocuk Resimlerinin Özellikleri

Çocukların çizdiği resimler, çocuğun zihinsel, duyumsal ve devimsel gelişim evreleri ile bağlı olarak çocuğun iç dünyasındaki gizli duyguları yansıtır, yaşanmış bir deneyimi anlatır.

Çocuklarda Sanatsal Gelişim

Çocuğun bedensel, psikolojik ve toplumsal gelişiminin yanı sıra sanatsal gelişimi de vardır. Çocukların sanatsal gelişimi yapmış olduğu resimlerle anlaşılabilir.

Suda Yüzen ve Batan Maddeler Hangileri?

Cisimler suda nasıl yüzer? Suda yüzen cisimlerin listesi. Suda batan maddelerin listesi ve batma nedenleri. Soruları nasıl cevaplayabiliriz?

Retinitis Pigmentosa Sinsi ve Tehlikeli Miras

Genler ile nesiller boyunca aktarılan, en verimli çağlarında insanı hem ruhsal hem de fiziksel olarak esir alan, tedavisi mümkün olmayan lanetli hastalık. Yüksek zeka sahibi olmanın diyetlerinden bir tanesi.

Gestalt Kuramı

Gestalt Psikolojisi ya da kuramı olarak bilinen bilişsel süreçte algı ve algısal örgütlenme. Geştaltizm ile yapılan öğretim modelleri, reklamlar ve hayatımızdaki yerini inceliyoruz.

Hipermetropi Nedir?

Kelime anlamı açısından aşırı ya da fazla görme olarak tanımlanan hipermetrop; yakını iyi görememe sorunu olarak bilinmektedir. Hipermetrop göz yuvarı normal göze nispeten oldukça farklıdır.

Miyop Nedir?

Halk arasında uzağı görememek olarak bilinen, çok sık rastlanan bir göz kusurudur. Oftalmolog tarafından tanı konulması gereken optik bir kusur olan miyopi hakkında bilinmesi gerekenler.

Astigmat / Astigmatizma

Astigmatizma kornea üzerinde oluşan fiziki bozukluk nedeniyle meydana gelen bir görme kusurudur ve çok yaygın bir sorundur.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Güneş ışınlarının yağmur, sis veya su damlacıklarından yansıması veya kırılmasıyla meydana gelen doğa olayı.

Elektroliz Nedir?

Elektrolitin elektrik akımı uygulandığında gösterdiği ayrışma işlemidir. Elektroliz, elektrik akımın elektrolit içinde iletilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Genellikle elektrolit ergimiş halde ya da tuz su çözeltisi halindedir.

Dinamometre : Kuvvet Ölçer

Cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletine dinamometre adı verilir. Dinamometre genellikle bir enerji motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Elektroskop

Cismin yüklü olup olmadığını tespit etmeye yarayan alete elektroskop denir.

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

Açı Nasıl Ölçülür? Açıları Ölçme

İlkokul düzeyinde iletki kullanımı ve açı ölçme işleminin anlatımı. Açı nedir, nasıl ölçülür?

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması.

Atom ve Periyodik Sistem

Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Çözelti Nedir?

İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Kovalent Bağ

Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya