Bilim, sanat, müzik, eğitim, psikoloji, yemek, spor, kitap, kültür, insan ve hayata dair her şey.

Öne çıkan markalar, ürünler, kişiler, sosyal medya hesapları, işletmeler ve dijital içerikler.

Fikrinizin bir önemi var. Fikir ve projelerimi nasıl hayata geçiririm? Nasıl destek alırım?

Façons de monétiser les publicités. gagner de l&39;argent à la maison

Projemiz tasarım aşamasındadır. Fikir ve önerilerinizi bekliyor, içerik sayısını artırmaya devam ediyoruz. Kullanım şartlarına göz atmanızı tavsiye ederiz.

Asal Sayılar ve Sakladığı Sırlar

Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan sayılara Asal Sayı adı verilir. 2 3 5 7 11 13 gibi birçok asal sayı vardır ve sayının negatif ya da pozitif olma durumuna göre ...

Hipermetropi Nedir?

Kelime anlamı açısından aşırı ya da fazla görme olarak tanımlanan hipermetrop; yakını iyi görememe sorunu olarak bilinmektedir. Hipermetrop göz yuvarı normal göze nispeten oldukça farklıdır.

Kaprekar Sabiti Nedir?

Hint matematikçi Kaprekar tarafından tanımlanan, dört basamaklı sayılara en fazla yedi kez aşağıdaki işlemler uygulandığında ortaya çıkan sabit 6174 sayısı.

Dijital Dünyada Ebeveynlerin Bilmesi ve Dikkat Etmesi Gerekenler

Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen teknoloji hayatımızda eskiye oranla daha fazla yer kaplamaya başladı. Çocuklarımızı siber zorbalıklardan nasıl koruyabiliriz?

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Güneş ışınlarının yağmur, sis veya su damlacıklarından yansıması veya kırılmasıyla meydana gelen doğa olayı.

PASS Teorisi Nedir?

TRset Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Bülteni. Pass Teorisi nedir? Dikkat ve Düşünme Becerileri. Öğrenme ve beyin gelişimi kişinin kendi kendine sorular sormasıyla ve bu sorulara cevap aramasıyla gerçekleşmektedir.

Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaşlık, bir kişilerarası ilişkidir, birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerin kurduğu sosyal ve duygusal bağdır. Arkadaşlık, iletişim, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve felsefe gibi akademik alanlarda incelenmiştir.

Çocuklarla Kaliteli Zaman Geçirmek

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği kabul edilir.

ZORBALIK

Zorbalık nedir? Zorbalık kaynaklı sorunların nedenleri? Zorbalık eğilimi ile baş etme yolları. Nasıl bir tutum sergilenmeli?

İki Basamaklı Doğal Sayılar

10 ile 99 arasında yer alan doğal sayılardır. Doğal sayılar, sayı değeri ve rakamların icadı ile ilgili kısa ve öz anlatım. Kopya tadında bilgiler.

Newton Çarkı

Rönesans döneminde, Leonardo da Vinci gibi sanatçılar kırmızı ve yeşil gibi bazı renklerin yan yana yerleştirildiğinde çok hoş göründüğünü farketmişlerdi. Ancak nedenini anlamadılar. Isaac Newton durumu netleştirdi.

Oyunun Çocuğun Psikolojik Sağlamlığındaki Önemi

Oyun; çocukların bugünkü ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmesini sağlayan doğal bir araçtır.

Ergenliğe Giren Çocuk Ne Kadar Özgür Bırakılmalı?

Ergenlik dönemindeki bir bireyin beyni haz odaklıdır ve hazza yönelik davranışlarda artış olur. Gelecekteki kazanımları düşünerek kontrollü hareket etmek yerine, şimdiki hazlara odaklanarak anın keyfini çıkarmaya çalışır.

Dinamometre : Kuvvet Ölçer

Cisimlerin kuvvetlerini ölçmede kullanılan ölçü aletine dinamometre adı verilir. Dinamometre genellikle bir enerji motorunun ya da bir otomobil motorunun beygir gücünü ölçmede kullanılır.

Elektroskop

Cismin yüklü olup olmadığını tespit etmeye yarayan alete elektroskop denir.

Çözelti Nedir?

İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlar solüsyon ya da çözelti olarak nitelendirilir.

Kimyada Bileşikler Nasıl Adlandırılır?

Kimya bileşiklerin adlandırılması.

Statik Elektrik Nedir ?

Okul öncesi düzeyde uygulanabilecek deney. Anaokulu için fen bilimleri deneyi. Evde uygulanabilecek deneyler. Oyuncak balonla statik elektrik deneyi.

pH Dengesi, Asit, Baz ve Sulu Çözelti Dengeleri

Bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini nasıl ölçülür? Asitler, bazlar ve kimyasal tepkimelerde denge. Kimyanın temelleri ve herkes için Kimya

Solunum Sistemi

Kandaki karbondioksitin oksijen ile yer değiştirmesini sağlayan sisteme solunum sistemi adı verilir. Kanın temizlenmesi işlemi.

Açı Nasıl Ölçülür? Açıları Ölçme

İlkokul düzeyinde iletki kullanımı ve açı ölçme işleminin anlatımı. Açı nedir, nasıl ölçülür?

Mol nedir? Avogadro nedir? Herkes için anlaşılır kimya konuları.

Mol kavramı ve Avogadro sabiti üzerinden kimyaya giriş. Görüntülü anlatım. IQ seviyesi 60 ve uzeri olanlar için ideal anlatım yolları.

Kuvetli Asit Baz Titrasyonu

Çözeliti veya maddelerin asit mi? Yoksa baz mı? Olduğunu anlamanın kolay yolları. Formülize edilmiş saptama yolları. Kopya niteliğinde notlar ve detaylı bilgilendirme.

Le Chatelier Prensibi

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki olduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcak yönde yeni bir denge hali oluşturur, bu durumu Le Chatelier Prensibi izah eder.

Atom ve Periyodik Sistem

Bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşına Atom denir. Atomun sırları ve periyodik cetvelde yolculuk.

Kimyasal Karışımlar. Karışım Nedir?

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğu. Herkes için anlaşılır Kimya eğitimi. IQ seviyesi 60 üzeri olanlar için hazırlanmış içerikler. Ücretsiz eğitim sitesi #TRset