Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Kibarlık Budalası asıl adıyla Le Bourgeois Gentilhomme olan ve 1670 yılında Fransız yazar Molière tarafından kaleme alınan beş perdelik, gülmece türünde bir tiyatro oyunudur. Oyun para, güç ve asillik hayranlığının cahil bir insana neler yaptırabileceğini anlatıyor aslında.

Kibarlık Budalası Özet

Mösyö Jourdain bir kumaş tüccarının oğludur, döneme göre zengin fakat kaba, görgüsüz ve sıradan bir adamdır. Kendisi içinde büyük bir asil zade hayranlığı taşıyan bir burjuvadır. Mösyö Jourdain asil zadeler tarafından kabul görmek ve bir asilzade gibi hissetmek için sahip olduğu tüm imkanları kullanmaya başlar, asilzadelerin giydiği söylenilen saçma ve gülünç kıyafetler diktirip evindeki hizmetliye alay konusu bile olmuştur. Soylu olabilmek için dans, silah, müzik ve felsefe gibi dersler almaya başlar. Kendisi evli bir adam olmasına rağmen Mösyö’nun planlarında bir Markizile (Aristokrat, sınıfsal bir rütbe) evlenmek ve kızı Lucile’yi de bir soyluyla evlendirmek vardır. Fakat kızına aşık olan Cleonte bir soylu değildir bu yüzden kızını ona vermez.


Mösyö Jourdain Dorimene adında bir markize aşıktır ve onunla evlilik planları kurmaya başlamıştır. Mösyö’nun dostu sandığı Kont Doranteon’a yardım edeceğini söyleyerek onu kandırır ve Mösyö’den para almayabaşlar. Daha sonra Dorante’nin de markize aşık olmasıyla olaylar karışır.


Bu sırada Cleonte çok akıllı biri olan uşağı Covielle ile Jourdain’ı kandırmak için bir plan hazırlar. Hazırladıkları plana göre Cleonte Türk padişahının oğlu yani bir şehzade kılığına girip Mösyö Jourdain’den kızı Lucile’yi isteyecektir ve Mösyö bir soyluya karşı çıkmayıp bunu büyük bir memnuniyetle Kabul edecektir. Her şey plana uygun ilerler ve Mösyö kızını Cleonte’ye verir.

Kibarlık Budalası Kısa Özet

Moliére bu eserde bize bir cahilin saygı görebilmek için yapabileceği saçma ve gülünç şeyleri mizahi bir yolla anlatmıştır.

Kibarlık Budalası Kitabının Konusu Nedir?

Cahil ve saf ama varlık sahibi (göreceli olarak zengin) bir adamın asilzade olmaya çalışması

Kibarlık Budalası Kitabı Kaç Sayfa? Kim Tarafından Çevirildi?

Günümüzde yaygın olarak bulunan baskısı Berna GÜNEN tarafından Türkçe'ye çevirilmiş ve 160 sayfadır.

Kübarlık Budalası İlk Çevirisini Kim Yapmıştır

İlk olarak Ahmet Vefik Paşa tarafından Burjuva Beyefendisi adı altında Türkçe'ye çevirilmiştir. Daha Sonra Ali Süha DELİBAŞI ise Kibarlık Budalası adı ile piyes / tiyatro eseri olarak dilimize uyarlamıştır..

Kibarlık Budalası Tiyatro Oyunu / Tiyatro Eseri / Piyes

İpek Kadılar tarafından tiyatroya uyarlanan en güncel oyunda Hakan Altıner, Aydan Şener, Burçin Bildik, Damla Cercisoğlu, Kahraman Sivri, Emre Büyükpınar, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Işık Selin Günçe rol almaktadır.

 

Hazırlayan: Berin Verda ÇAĞLAYAN

IMG
  • 545
  • 546
comments loading
family_star