Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (tr) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (tr) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (tr) Informationen.
Elektroskop

Bir cisim üzerinde statik elektrik olup olmadığını ve aletteki yük durumu bilindiği koşullarda cismin yükü varsa bu yükün negatif (-) veya pozitif (+) olduğunu tespit etmeye yarayan araçtır. Dr. William GILBERT tarafından icat edilmiştir.

elektroscope


Elektroskop nötr iken yaprakları kapalıdır.
Elektroskopun yaprakları daha çok açılıyorsa cismin yükü elektroskopla aynıdır.
Elektroskopun yaprakları kapanıyor ya da açıklık azalıyorsa cismin yükü elektroskopla zıttır.

Yükün miktarına göre yapraklar arasındaki açıklık oranı değişir.

comments loading