Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.
Polis Memuru

Polis Memuru vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;

• Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
• İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
• Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
• Trafik düzenini ve akışını sağlar,
• İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
• Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,
• Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
• Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar.
 

Polis Memurunun Vasıfları

Disiplinli, yönergeleri uygulayan, insanların duygularını anlayabilen, sabırlı, sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli bireylerdir.

 

Polislik Eğitim Süresi

Polis Meslek Yüksekokullarında 4 yıl, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim düzeyine bağlı olarak 1 yıl ile 16 ay arasıdır. Öğrenciler eğitimleri süresince; Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını, Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler, silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,

- Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri, amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları, suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması, Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar.

 • Çocuk polis ne iş yapar?

  16 yaş altı suç işlemiş ve işlemekte olan çocuklarla ilişkilendirilse de, asıl görevi çocukları korumak ve mağduriyet oluşabilecek durumları engellemek temel vazifeleridir.

  Bu birim genellikle ASP (T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı) il müdürlüklerine bağlı ÇOGEM gibi kurumlarla ortak proje yürütmesiyle gündeme gelmiştir.

 • Bir polis kaç saat çalışır?

  Özel görevler, zorunlu mesai ve teyakkuz halleri dışında kalan normal çalışma süresi 8 saattir. 8 / 24 ve 12 /  36 mesai sistemi uygulanmaktadır.

 • Kimler polis memuru olabilir? Lise mezunu polis alımı var mı?

  Polis olabilmek için arana vasıflar :

  • T.C. vatandaşı olmak. Kadın / Erkek ayrımı yoktur.
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak / Yurtdışında okuyanlar için denklik şartı vardır.
  • KPSS baraj puanını geçmek
  • 18 ile 30 yaş arasında olmak
  • Silah taşımaya engel bir durum olmaması
  • Adil sicil kaydının temiz olması

  Bunların dışında ; kadınlarda 162cm boy, erkeklerde 167cm boy kriteri, vücut kitle endeksine göre şişman olmamakve fiziksel yeterlilik şartları vardır.

  Bu şartlar başvuru sırasında size bildirilir. Fiziki limitler senelere göre değişiklik gösterebilir.

 • Polis ilk görev yeri kaç yıl?

  Mevzuatta belirtilen bölge dereceleri kapsamında azami 8 yıl görev süresi söz konusudur.

 • Polis kaça ayrılır?

  • Asayiş
  • Bando
  • Çocuk Büro
  • Bomba Uzmanı
  • Şahin
  • Yunus
  • Trafik
  • Yaya Trafik
  • Toplum Destekli Polis
  • Bekçi
  • Bilgi Teknolojileri
  • Gemi Adamı
  • Kurbağa Adam
  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
  • Kriminal
  • İstihbarat
  • Muhabere
  • Narkotik
  • Havacılık
  • Çevik Kuvvet
  • Özel Harekât
  • Tanık Koruma
  • Terörle Mücadele
  • Cumhurbaşkanlığı Koruma
  • Olay Yeri İnceleme
  • Cinayet Büro
 • Polis memuru kaç yıl çalışır?

  Polis memuru hizmet süresi 49 yaş ve 25 yıl hizmet süresi şartları ve kademeli kıdem tablosunda yer alan esaslara dayalıdır.

  Ortalama hizmet süresi 16 yıl 10 ay olarak kayıtlara geçmiştir.

 • Polis memuru ne iş yapar?

  Vatandaşın güvenliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak ana vazifesidir.

 • Polis memuru ne kadar maaş alıyor?

  Ülkemizde polis memurları da tüm devlet memurları gibi (657'ye tabi olarak); eğitim durumu, görev yaptıkları bölge, ek harcirahlar, rütbe ve kıdem durumuna göre maaş almaktadır.
  Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan yeni bir polis memurunun güncel maaşı
  25.539 TL

 • Polis memuru ne mezunu?

  Günümüzde polis memurları Polis Meslek Yüksekokulu ya da Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nden mezun olmaktadır.

 • Polis memuru nereye bağlı?

  Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

 • Polis okulunda hangi dersler var?

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • Sosyoloji
  • Polisliğin Temelleri
  • Temel Hukuk
  • Silah Bilgisi ve Atış Teknikleri
  • Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri
 • Polis rütbeleri nelerdir?

  Emniyet Genel Müdürü         
  1. Sınıf Emniyet Müdürü
  1. Sınıf Emniyet Müdürü
  2. Sınıf Emniyet Müdürü
  3. Sınıf Emniyet Müdürü
  4. Sınıf Emniyet Müdürü
  Emniyet Amiri
  Başkomiser
  Komiser
  Komiser yardımcısı
  Kıdemli Başpolis Memuru
  Başpolis Memuru
  Polis Memuru
  Çarşı ve Mahalle Bekçisi

 • Polislik için kaç yıl okumak gerekir?

  Ön Lisans düzeyindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimi 1yıldır.

  Lisans düzeyinde olan Polis Meslek Eğitim Merkezi (PMEM) eğitimi ise 1yıl 4 aydır.

  Polis Meslek Yüksekokulu eğitim süresi 4 yıldır.

 • Polislik için TYT kaç net gerekir?

  TYT 250 ham taban puan yeterli.

 • Yeni mezun polis nereye atanır?

  Günümüzde yeni mezunlar batıya atanmaktadır. İsteyen memurlar gerekli şartlara sahipse memleketlerine tayin edilebilmektedir.

enable
comments loading
family_star