Elektroliz olayı nedir? Elektroliz nedir ne işe yarar? Elektroliz örnekleri nelerdir?

Su elektroliz edilirse ne olur? Suyun elektrolizi. Altın elektrolizi. Kimya ve Elektrik elektroli

Elektroliz anot katot. Faraday elektroliz deneyi. Hangi maddeler elektroliz edilemez?

Ödev sitesi. Konu anlatımı. Türkçe Yapay Zeka Programı. Dijital kütüphane

Elektroliz, elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin ayrıştırılması işlemi. Bu değişiklik, maddenin elektron vermesinden (yükseltgenme); ya da almasından (indirgenme) kaynaklanır. Elektroliz işlemi, elektroliz kabı ya da tankı denen bir aygıt içinde uygulanır.

elektroliz

Redoks : (oksidoredüksiyon) İngilizce reduction (indirgenme) ve oxidation (yükseltgenme) kelimelerinin kısaltılmasından elde edilmiş bir kelime olup elektron alış-verişinin olduğu kimyasal tepkimeleri belirtmek için kullanılır.

Elektron : sembollü negatif temel elektrik yükü olan atomaltı bir parçacıktır. Elektronlar temel Lepton parçacık ailesinin ilk jenerasyonuna aittir ve genellikle temel parçacıklar olarak düşünülürler. Çünkü bileşenleri veya alt-yapıları yoktur. Proton'un yaklaşık olarak 1/1836'sı kadar kütlesi vardır.

Korozyon : metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu. Demirin paslanması, alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek olarak verilebilir.

Alaşım : bir metal elementin en az bir başka element birleşmesiyle oluşan homojen karışımıdır. Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler.

Elektroliz ilk defa Michael Faraday tarafından keşfedilmiştir. Elektromanyetizma ve elektrokimyaya katkılarıyla tanınan, İngiliz kimya ve fizik bilgini. Elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu. Elektrolizin temel ilkelerini belirledi.

Görseller
  • 1347
comments loading
Elektroliz Nedir?