Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

 

Lisans eğitimini Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde, 2010 yılında başarı ile tamamlamlayan sanatçı Gazi Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde Özel Gereksinimli Bireyler üzerine hazırladığı teziyle master eğitimini de başarıyla tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası sergilerde yer alan sanatçı ayrıca kişisel sergiler açmış, çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. 

Kendi iç dünyasının yansımaları olan çalışmalarının yanı sıra, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü olarak gördüğü, kişisel portre çizimleriyle de tanınmaktadır.

Araştırma ve Tezlerim
Günseli Kato‘nun Eserlerinde Kullandığı Semboller ve Anlamları
Çocuklarda Sanatsal Gelişim
Çocuk Resimlerinin Özellikleri
Çocuğun Sanatsal Gelişim Basamakları

 
IMG
  • 832
  • 833