Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Bileşik
İki ya da daha fazla elementin sabit kütle oranında birleşmesiyle meydana gelen saf maddelerdir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküdür.

 •     Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Fakat tuz gibi iyonik bileşikler atomik yapıdadır.bileşikler
 •     Bileşikler belirli formüllerle ifade edilir. Örneğin Asetonitrilin Formülü CH3CN olarak ifade edilir.
 •     Bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir ama fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılamazlar.
 •     Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. En bilinen örneği ise yakıcı olan oksijen ve yanıcı olan hidrojenin birleşerek yangın söndürücü olarak kullanılan H2O suyu oluşturması.
 •     Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

    Bileşik ile karışım arasındaki fark

 • Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
 • Bileşikler; kovalent ve iyonik olarak sınıflandırılır.

atomAnyon (-)
Negatif elektrikle yüklü iyonları nitelendirmek amacıyla kullanılan kategoridir.

Katyon (+)
Bir çözeltinin elektrolizi sırasında eksiuçta toplanan iyon. Elektron sayısı proton miktarından daha az olan ve bunun sonucunda elektronların perdeleme etkisinin azaldığı iyonları tanımlamak için kullanılan kategorinin adıdır. Pozitif yüklü iyonların katota çekiminden dolayı Katyon tanımı kullanılır.

 

Bazı bileşiklerin okunma şekli

 • Tuz : NaCl
 • Potasyum permanganat : KMnO4
 • Asetik asit : CH3COOH
 • Kalsiyum karbonat : CaCO3
 • Amonyum fosfat : (NH4)3PO4
 • Hidrojen klorür : HCl
 • Kükürt dioksit : SO2
 • Karbondioksit : CO2
 • Glukoz : C6H12O6
 • Su : H2O
 • Potasyum nitrat : KNO3
 • Amonyak : NH3
 • Metan : CH4
 • Potasyum nitrat : KNO3
 • Sülfürik asit : H₂SO₄
 • Kalsiyum hidroksit : Ca(OH)2
 • Sodyum bikarbonat : NaHCO3

 

Video : Esra ATEŞ

enable
comments loading
family_star