Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (tr) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (tr) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (tr) Informationen.

MOL
Alman kimyager Wilhelm Ostwald tarafından saptanmış birim kavramıdır. Avogadro sayısı kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol denir. Mol, hiçbir zaman belli bir kütleyi ifade etmez.

AVOGADRO
Elementin bir molündeki atom sayısı veya bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısını belirten sabittir. 1 mol  12 gr karbon₁₂ elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6,02214199x10²³ bulunmuştur.

1 mol hidrojen atomunun kütlesi = 1 g 1 mol oksijen atomunun kütlesi = 16 g 1 mol su molekülünün kütlesi = 18 g

 

moleday

comments loading