Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

10 ile başlayarak 99'a kadar devam eden doğal sayılara iki basamaklı doğal sayı denir.

10 en küçük iki basamaklı doğal sayıdır.

99 en büyük iki basamaklı doğal sayıdır.

İki basamaklı tüm sayıların listesi

Toplam 90 adet olan iki basamaklı sayıların tam listersi aşağıda verilmiştir. Tek sayılar kalın olarak yazılmıştır.

10 20 30 40 50 60 70 80 90
11 21 31 41 51 61 71 81 91
12 22 32 42 52 62 72 82 92
13 23 33 43 53 63 73 83 93
14 24 34 44 54 64 74 84 94
15 25 35 45 55 65 75 85 95
16 26 36 46 56 66 76 86 96
17 27 37 47 57 67 77 87 97
18 28 38 48 58 68 78 88 98
19 29 39 49 59 69 79 89 99

 

👇 Peki olaya en baştan bir göz atalım mı?

Doğal Sayı Nedir?

Doğal sayılar, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde sıralanarak sonsuza kadar devam eden tam sayılara verilen isimdır. Aslında sayma sayılarına sıfır (0) ekleyerek elde edilirler ve asla negatif değer almazlar. Aslında bazı kaynaklarda sıfır (0) doğal sayı olarak yer almaz ama bu da başka bir tartışma konusudur.

Sayı Değeri Nedir?

Bir doğal sayının rakamsal değerine sayı değeri denir. Doğal sayının rakamlarının toplamına ise sayı değerleri toplamı denir.

Rakamlar Nasıl Oluşmuştur?

Aslında çok mantıklı bir açıklaması vardır. Harezmi adında bir matematikçi tarafından icat edilmiştir. Her rakam üzerinde bulunan açı sayısı kadar değere sahiptir.

İşte bu şekilde 👇

harezmi

enable
comments loading
family_star