Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Sadece iki pozitif tam sayı * böleni olan doğal sayılara ASAL SAYI denilmektedir. Basitçe sağlama yapacak olursak; sadece kendisine ve 1 sayısına kalansız olarak bölünebilen, pozitif sayılardır. 1 sayısı hariç tutulmaktadır, çünkü koşullardan bir tanesidir. Bu nedenle en küçük asal sayı 2'dir.

* kesirsiz / ondalıksız doğal sayılar ve bunların negatiflerine TAM SAYI adı verilir.

 

Kaç tane Asal Sayı vardır ?

Asal sayılar sonsuzdur. Asal sayılarla ilgili günümüzde birçok soru ve bilinmezlik bulunmaktadır. Birçok teori ve formül üretimi ne yazık ki ispatlanamamıştır. Sayılar Teorisi asal sayılarla ilgilenen ve üzerine en çok saptama yapan olgudur. Aynı şekilde şifreleme ve kriptografi uzmanları asal sayıları çok sever ve kullanırlar.

1 den 100 e kadar olan asal sayılar

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
100den küçük 25 adet asal sayı bulunmaktadır.

 

Negatif Sayılar ASAL Olabilir mi?

HAYIR. Tanımda da okuduğunuz gibi Asal Sayılar sadece iki pozitif bölene sahip sayılardan ibarettir.

Çarpım Tablosunda Olmayan Sayılar Hangileridir?

İki (2) basamaklı asal sayılar, asla çarpım tablosunda yer almaz.

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

sayıları çarpım tablosu ya da eski deyimle kerrat cetvelinde yer almaz.

enable
comments loading
family_star