Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Öğrenme ve beyin gelişimi, kişinin kendi kendine sorular sorması ve bu sorulara cevap araması ile gerçekleşir. Çocuklara soru sorarak önce onların düşünmesini aktif hale getirmek gerekir. Geliştirme amaçlı sorulara maruz kalan çocuklar zaman içerisinde kendi kendine benzer sorular sorma becerisini geliştirir. Bu nokta çocuğun kendi beynini geliştirmesinin başlangıcıdır. TRset altyapısı, içerik, oyun, makale ve bültenlerimizin temeli de bu sisteme (PASS) dayanmaktadır.

PASS TEORİSİ

pass theoryÖğrenme alanındaki yeni bilişsel yaklaşımlar, bu yaklaşımlara dayanılarak geliştirilmiş Nöropsikolojik temelli bir teori (PASS) ve bu teoriye dayandırılarak geliştirilmiş olan müdahale programı bu çalışmaların içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenmede etkin rolü olan bilişsel işlemler tanıtılırken teorik bilgiler pratik uygulama örnekleri ile birleştirilmekte ve bilişsel işlem temelli program ve içerikler oluşturulmaktadır. PASS Teorisi ile oluşturulan bilişsel işlemler şu şekilde tanımlanabilir:


Planning (Planlama): Planlamaya dayalı bilişsel işlemlerin bileşenleri ile sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi, bilişsel farkındalık ve üst biliş desteklenebilmekte ve akademik alanda performansa dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla insanların akademik sembol kullanma performanslarını destekleyen etkinlikler ile akademik çalışmalar sırasında hız ve güç dengesinin kurulumu için yapılandırılmış etkinlik örnekleri, makaleler ve oyunlar sunulmaktadır.
 

 

beyin

Attention (Dikkat); Öğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlemi dikkat ve bileşenleri oluşturmaktadır. İfadesel dikkat, algısal dikkat ve dikkatteki devamlılık başta olmak üzere seçicilik, odaklaşma ve uyarım eşik değerleri üzerine yürütülen çalışmalar akademik performansa yansımaktadır.

Simultaneous Processing (Eşzamanlılık): Öğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlemdir. Bu bilişsel işlemin bileşenlerinin (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme) akademik alanda etkin kullanımı için faaliyet örnekleri sunulmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin görsel ve sözel içerikli uyaranları analitik ilişkilendirmelerle kullanabilmesi, simgesel açıklamaları imgesel tanımlamalara dönüştürebilmesi hedeflenmektedir.

psikoloji


Successive Processing (Ardıllık): Hafızanın etkin kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlemi temsil eder. Ardıl bilişsel işlemi temsil eden faaliyetlerle sözel içerikli uyaranların kısa süreli hafızada bir bütünlük içinde kullanılabilmesi hedeflenilmektedir.

 

 

enable
comments loading
family_star