Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.
Çocuklar oyun ile birlikte iletişim kurma, düşünme, keşfetme, problemle karşılaşma, karşılaştığı probleme çözüm üretme, denge, koordinasyon sağlama, merak duygusunu geliştirme, paylaşma, işbirliği yapabilme, sosyal ortamda kendini keşfetme, üretme, yaratıcı düşünebilme, sorgulama, kurallar ve sınırlarla karşılaşma, bir diğer kişinin alanlarını tanıma, sürece odaklanma, farklı duyguları deneyimleme gibi eylemleri yaşantılar. Bu yaşantılar çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler. (Vinzens, 2014)

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan dijital oyunlar, dijital eğlence kavramını ortaya koymaktadır. Dijital çağın içinde doğan ve bu çağda gelişim evrelerini sürdüren Zkuşağı çocukları* internet ve dijital oyun ortamında pek çok yönden olumlu ve olumsuz anlamda etkilenmektedir.

* Z Kuşağı: Milenyumlar'dan sonra ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen demografik kohorttur**. Halk arasında "zoomer" olarak bilinir. Araştırmacılar ve popüler medya, 1990'ların ortalarını ve sonlarını doğum yıllarının başlangıcı ve 2010'ların başlarını da doğum yıllarının sonu olarak almaktadır.
** Kohort: İstatistik, pazarlama ve demografi alanında kullanılan kohort, tanımlayıcı bir özelliği paylaşan bir grup denektir. Bu grup tipik olarak doğum veya mezuniyet gibi belirli bir zaman diliminde ortak bir olay yaşamıştır.

İlk olarak, yapılan araştırmalar dijital ortamdaki oyunların çocukları asıl ihtiyacı olan oyunlardan uzaklaştırmakla birlikte çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) Ekran kullanımı, özellikle dikkat, odaklanma, kelime dağarcığı, sosyal beceriler gibi bazı becerilerin gelişimini engellediğini belirtiyor.

dijital oyunlar

Dijital oyunlarda çocuğu olumsuz yönde etkileyen bir diğer önemli nokta ise bu oyunların belli bir standart gözetmeksizin içinde birçok şiddet ve çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek içeriklerle piyasaya sürülmesidir. Bu noktada dijital ortamdaki bir oyunda şiddet ve kötü içeriklerle karşı karşıya kalan çocuk, dijital ortamda öğrendiği oyunları, ailenin kendisine verdiği değerlerin dışında bir tutumla, hayatının bazı noktalarına koyup, bunları deneyimleme girişiminde olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan bir diğer araştırmada şiddet içerikli oyunların yalnızlık, depresyon ve anksiyete, saldırganlık, şiddet eğilimi, dikkat dağınıklığı gibi psikolojik problemlere neden olan etkilerinin olduğu bildirilmiştir. (Mustafaoğlu, 2018)

 game bar

Şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuklarla yapılan görüşmelerde; öğrencilerin bu oyunlar içinden kendisini ifade etmeye çalıştıkları görülmüştür. Çocukların yaptıkları etkinliklerde oyunlardaki olumsuz içerikleri etkinliğe taşıma yönelimi gösterdikleri gözlemlenmiştir. Öğrenciler oyun alanlarında izlendiğinde, şiddet içerikli oyuna maruz kalan çocukların, dijital ortamdaki olumsuz içerikleri arkadaşlarıyla kurduğu oyunlara taşıma eğilimi gözlemlenen durumlar arasındadır.  Bu demektir ki çocuklarımız dijital ortamda maruz kaldıkları şiddet ve olumsuz içerikleri, oyun oynadıkları süreç boyunca etkisi altında kalmalarıyla birlikte hayatlarının diğer alanlarına da taşımaktadırlar. (Pediatrics, 2013)

 

Çocukları yalnızlaştıran, onları kendi ihtiyaçlarından uzaklaştıran ekranlar ve dijital oyunlar yerine; çocukları hayal güçlerini, düşünme becerilerini, sosyal game padyeteneklerini, empati kurma yetilerini, problem çözme becerilerini, başkalarıyla ilişkilerini destekleyen oyuncaklarla oynayıp, oyunlar üretmeleri için motive edelim. Çocukların en çok ihtiyacı olan, ebeveynleriyle ve akranlarıyla oynadığı oyunlar, bu sürede geçirilen zamandır.

Ebeveynler çocuklarıyla nitelikli zaman geçirerek, kazanma kaybetme kaygısından uzak, süreç odaklı oyunlar içinde çocukların kendi sihirli dünyalarını (çocukların yatkınlık ve ilgi alanları) bulmalarına destek olarak, bazen de kendi anılarından çıkartıp getirdiği, samimiyet, arkadaşlık kokan alternatif oyunlarla çocuklarını buluşturarak, dijital oyunların oluşturduğu olumsuz etkilere çocuklarının maruz kalmasını önleyebilir.

enable
comments loading
family_star