Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

İlkokul çağında çocuklarda sosyal gelişim önem kazanır, çocuklar bu dönemde hem akranlarını, hem de aile üyelerini gözlem ve taklit ederek, yeni davranışlar edinirler. Yardımlaşma; ilkokul çağındaki çocuklarımıza kazandırmamız gereken önemli bir değerdir

Yardımlaşmaya dair yapılan araştırmalar; başkalarına yardım etmenin yardım eden kişiyi memnun ettiğini göstermektedir. Gönüllü olarak yardım eden kişilerde; mutluluk hormonu endorfine rastlanmaktadır. Prof. Dr. Acar Baltaş’a göre; gönüllülük ve hizmet, insanları birbirine bağlar ve kişilerdeki yeterlilik duygusunu güçlendirir.

Paylaşma fırsatının bulunduğu ortamlarda çocuk, yardımsever olmayı öğrenir. Zorlandığı durumlarda yardım istemenin normal olduğunu kabul eder ve zorlanan başka insanlarla yeteneklerini, enerjisini paylaşır

Çocuklarımızın yardımlaşma değerini kazanabilmesi için ailelere öneriler
  • Öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan en önemli unsur; örnek oluşturmaktır. Öncelikle aile ortamında yardımlaşma davranışı gösterilmelidir.
  • Her aile üyesi, o gün kime yardım ettiğini ve bu konudaki duygularını paylaşabilir.
  • Aile içi sohbetlerde, başka insanların yaşadıkları zorluklar ve destek olmak için neler yapılabileceği konuşulabilir.
  • Çocuğun yaşadığı bir sorunda, kendi çözümünü bulması sağlanabilir.
  • Çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verilebilir. İki buçuk yaşından itibaren çocuğunuzun çorbasını kendi başına içmesine izin verebilirsiniz, oyuncaklarını toplamasına ve odasında kendi yatağında yatmasına fırsat tanıyabilirsiniz, sofra hazırlığı vb. konularda destek alabilirsiniz. Çocuğunuz bu görevleri başardıkça Yapabiliyorum duygusuna varacaktır.
  • Aile içinde herkes bir eşyasını ihtiyaca göre başka bir aile üyesiyle paylaşabilir.
  • Gün sonundaki ya da yemekteki sohbetlerde Bugün kime yardım ettin? Bugün kimden yardım aldın? vb. sorular sormak çocuğun bu konuda bilinç kazanmasını sağlayacaktır.
  • Anne babaların çocuklarına yapacakları en büyük yardım; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onu yönlendirmek, ihtiyacı olan desteği ona sağlamaktır.
enable
comments loading
family_star