Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

MINDFULNESS NEDİR?

Bilinçli ve yargısız bir şekilde dikkati içinde bulunulan ana vermek yeteneğini Mindfulness olarak tanımlayabiliriz. Gün içerisinde pek çok defa kendimizi gündelik hayatın hızına kaptırırız, böyle anlarda zihnimizdeki düşünceler çoğunlukla yasadığımız an ve ortamdan daha farklı yerlere yönelir. Düşüncelerimiz geçmiş ve gelecek arasında dolanır. Ara sıra şimdiki ana yönelsede, düşüncelerimiz sürekli olarak başka anlara ve/veya olaylara yönelir * (Zamanın hızlı geçmesi, gün içerisindeki olayları unutma, birçok şeyi nasıl yaptığını hatırlamamak bu durumdan kaynaklanır. TRset makalelerini takip ederseniz konuyu daha derinlemesine inceleme şansınız olacaktır.)

Mindful olmak ise derin bir farkındalık halidir ve yukarıdaki durumun aksine bilinç durumumuzu otomatik pilottan çıkararak kendi yönetimimize almaktır.

Mindful olabildiğimizde;

- O anki düşüncenin farkına varırız ve sadece anlkık bir düşünce olduğunu biliriz. Bu tür düşünceleri iyi, kötü ya da herhangi bir tanımla yargılamayız.

- Hissettiğimiz yoğun duyguları bile (kızgınlık, heyecan, öfke, üzüntü vb.) yönetebiliriz.

- Pişman olacağımız davranışlarda bulunmadan önce duygumuzla davranışımız arasında bir boşluk anı yaratarak karar verebiliriz.

- Olay, durum, konu ve konuma daha iyi bir şekilde uzun süre odaklanabiliriz.

- Kendimize ve başkalarına karşı daha anlayışlı, sevecen ve hoşgörülü olabiliriz.

albert


MINDFUL OKUL / MINDFUL OFİS / MINDFUL ATMOSFER NE DEMEK?

Mindfulness = Pozitif yönde gelişen alanlar.

Son yıllarda dünya çapında Mindful atmosfer oluşturma yolunda aktiviteler, tasarımlar ve öğretiler yaygınlaşıyor. Bu mantıkla başta yetişkinlerin Mindful olma durumunu genç ve çocuklara aktardığı bir yaşam tarzı şekilleniyor. Özellikle yoğun çalışma temposuna sahip insanların yaşadıkları anın derinlemesine farkında olarak, önce kendilerini ve ardından çevresindekileri anlayarak, hissederek beyinyaşamaları sağlanıyor. Mindfulness bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını oluşturan parçalar akademik başarının gerekçesi olan derslere odaklanmanın yanında; iyilik yapmak, iyi dilekleri içsel *(psikoloji terimi olarak kullanılmaktadır.) ve sözel olarak iletmek, sahip olunan değerlere şükretmek, yaşananları tüm kalbiyle hissetmek ve olduğu gibi kabul etmek; empati kurmak ve affetmek, yürürken, yemek yerken, hareket ederken büsbütün farkında olmak gibi becerileri içeriyor.

 

ÇOCUKLAR ve FARKINDALIK

Farkındalık hepimizde doğuştan olan ve geliştirilebilen bir beceridir. Çocuklar genel olarak yetişkinlerden daha yoğun bir farkındalığa sahiptir ve çoğu kez yetişkinlerin de pek çok şeyi gerçek anlamda görmelerini sağlar, onların fark etmediği birçok detayı gösterirler. Çocuklukta yoğun olarak sahip olunan bu farkındalık ne yazık ki yetişkinlik yolunda ilerlerken azalır. Son yıllarda yapılan nöroloji temelli araştırma bulguları, özellikle çocukluk çağında Mindfulness becerisi kazanmanın bugünümüz ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu becerilerin, çocukluk döneminde gelişmekte olan beyinlerde kazanılmasının, yetişkinlerden daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.

 

OKULLARDA MINDFUL

Mindfulness çalışmaları bir dizi düzenli uygulanan egzersizden oluşur. Türkiye'de yürütülen pilot uygulamalar çerçevesinde öğrenciler için 14 / 20 haftalık planlar uygulanmaya çalışılır. Ne yazık ki bu uygulamanın tüm öğrencilere faydalı olduğu söylenemez. Genellikle öğrenci, çalışan veya ailelere birebir odaklanılmaz, bu sebeple bu teferruatlı programın hazırlanması ve uygulanması için yüksek zeka sahibi akademisyenlere ihtiyaç duyulur. Çünkü psikolojik, kültürel ve zeka yeterliliğine sahip uygulayıcılar tarafından yürütülen bu çalışmalarda öğrenciler pek çok egzersizi sadece sıradan bir aktivite olarak gerçekleştirir. Özellikle mindful reklamı yapan ticari kurumlarda bu vahim durum şikayet konusudur. Yapılması gereken nitel ve nicel değerlendirmelerle öğrencilerin gelişimleri detaylı olarak takip edilimesi ve bu sonuçlara göre farklı programlara geçilmesi gerekmektedir.

IMG
  • 463
enable
comments loading
family_star