Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Öğrenme; kişinin duygularını, düşüncelerini, bilgilerini ve davranışlarını yaşadığı deneyimlerle bütünleştirme sürecidir. Öğrenme sürecine hayat boyu devam eden sosyal ve duygusal öğrenme de dâhildir. Sosyal ve duygusal öğrenme, kişinin bilgilerini, yeteneklerini ve davranışlarını kullanarak sağlıklı bir kişilik geliştirmesini, davranış yönetimi edinmesini ve kişisel hedeflere ulaşabilmesini içerir. Kişiler bu sayede duygudaşlık sergileyebilme, ilişki kurma ve yönetebilme, karar verme ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.

Yapılan araştırmalara göre; sosyal-duygusal yeterlilik; öğrenilebilen, örnek teşkil eden ve hayata geçirilebilen bir kavramdır. Sosyal - duygusal öğrenme ile çocukların öz düzenleme becerileri gelişir, böylece okulda- yaşamda daha başarılı olurlar. Sosyal ve duygusal yeterliliği olan çocuklarda; duygudaşlık kurarak başkalarının duygularını anlayabilme, zorlayıcı duygularla başa çıkabilme, kişilerarası sorun çözebilme ve arkadaşlıklar geliştirme becerileri
gelişmiştir.

Sosyal - duygusal alandaki beceriler beş gruba ayrılmıştır.
 •  Öz farkındalık: Bireyin duygularının farkında olmasıdır böylece davranışlarını kontrol etmesi kolaylaşır.
 •  Öz yönetim: Bu sayede duygular, düşünceler ve davranışlar düzenlenir.
 •  Sosyal farkındalık: Bireyin kendi duygularına odaklanması kadar duygudaşlık yoluyla başka bireylerin duygularının da farkına varmasıdır.
 •  İlişki becerileri: Bireyin sosyal ilişkiler kurması ve bunları devam ettirebilmesidir.
 •  Sorumlu bir biçimde karar verme ve problem çözme: Bireyin bulunduğu sosyal ilişkiler içinde kendisinin- başkalarının duygularını da düşünerek karar verme ve bu sayede çatışma çözme becerilerinin gelişmesidir.

Sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel düzenleme becerileri ile birlikte çalışır. Sosyal-duygusal becerileri destekleyen eğitim uygulamaları okul öncesi eğitimden başlayarak edinen çocuklarda; akademik başarının; okuldaki bireysel/sosyal çevrenin, kariyer planlarına ulaşma hedefinin daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.

Duygusal ve sosyal gelişimi destekleyen eğitim programları sayesinde çocukların

 •  Kendilerini ve başka insanları kapsayan görevlerde sorumluluk bilinçlerinin ve başarılarının arttığı,
 •  Özdüzenleme becerileri sayesinde dikkatlerini toplayarak o anda uğraştıkları işe devam ettikleri,
 •  Sınıf ve okul içinde olumlu bir ortam oluştuğu,
 •  Akademik başarının yükseldiği,
 •  Daha çözüm odaklı oldukları,
 •  Duygusal zorluklarla başa çıkma oranlarının yükseldiği ve
 •  Planlanan kariyer hedeflerine ulaştıkları gözlemlenmiştir.
Öğrenme; kişinin duygularını, düşüncelerini, bilgilerini ve davranışlarını yaşadığı deneyimlerle bütünleştirme sürecidir. Öğrenme sürecine hayat boyu devam eden sosyal ve duygusal öğrenme de dâhildir. Sosyal ve duygusal öğrenme, kişinin bilgilerini, yeteneklerini ve davranışlarını kullanarak sağlıklı bir kişilik geliştirmesini, davranış yönetimi edinmesini ve kişisel hedeflere ulaşabilmesini içerir. Kişiler bu sayede duygudaşlık sergileyebilme, ilişki kurma ve yönetebilme, karar verme ve sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler.

Yapılan araştırmalara göre; sosyal-duygusal yeterlilik; öğrenilebilen, örnek teşkil eden ve hayata geçirilebilen bir kavramdır. Sosyal - duygusal öğrenme ile çocukların öz düzenleme becerileri gelişir, böylece okulda- yaşamda daha başarılı olurlar. Sosyal ve duygusal yeterliliği olan çocuklarda; duygudaşlık kurarak başkalarının duygularını anlayabilme, zorlayıcı duygularla başa çıkabilme, kişilerarası sorun çözebilme ve arkadaşlıklar geliştirme becerileri gelişmiştir

 

Sosyal- duygusal alandaki beceriler beş gruba ayrılmıştır.

 • Öz farkındalık: Bireyin duygularının farkında olmasıdır böylece davranışlarını kontrol etmesi kolaylaşır.
 • Öz yönetim: Bu sayede duygular, düşünceler ve davranışlar düzenlenir.
 • Sosyal farkındalık: Bireyin kendi duygularına odaklanması kadar duygudaşlık yoluyla başka bireylerin duygularının da farkına varmasıdır.
 • İlişki becerileri: Bireyin sosyal ilişkiler kurması ve bunları devam ettirebilmesidir.
 • Sorumlu bir biçimde karar verme ve problem çözme: Bireyin bulunduğu sosyal ilişkiler içinde kendisinin- başkalarının duygularını da düşünerek karar verme ve bu sayede çatışma çözme becerilerinin gelişmesidir.

Sosyal - duygusal beceriler, bilişsel düzenleme becerileri ile birlikte çalışır. Sosyal - duygusal becerilerini içeren eğitimleri- uygulamaları, okul öncesi eğitiminden başlayarak edinen çocuklarda; akademik başarının, okuldakibireysel sosyal çevrenin, kariyer planlarına ulaşma he

İSTEK Okullarımızda öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için 2. Adım Sosyal – Duygusal Öğrenme Programı uygulanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin;

 • Kendilerini ve başka insanları kapsayan görevlerde sorumluluk bilinçlerinin ve başarılarının arttığı,
 • Öz düzenleme becerileri sayesinde dikkatlerini toplayarak o anda uğraştıkları işe devam ettikleri,
 • Sınıf ve okul içinde olumlu bir ortam oluştuğu,
 • Akademik başarının yükseldiği,
 • Öğrencilerimizin daha çözüm odaklı oldukları,
 • Duygusal zorluklarla başa çıkma oranlarının yükseldiği ve
 • Planlanan kariyer hedeflerine ulaştıkları gözlemlenmiştir
enable
comments loading
family_star