Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Doğduğu andan itibaren dünyayı anlamak için gözlem yapan, soru soran ve cevap bulmak için araştırma yapan çocuklar, çevresi ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak isterler. Çocuklar merak sayesinde yeni bilgiler araştırır, öğrenir ve değişen yaşama uyum sağlayarak kendilerini sürekli olarak geliştirirler. Çocuklardaki merak duygusu, onların öğrenme süreçlerinde büyük önem taşır.

Merak duygusu sayesinde çocuk, anne ve babasından ayrı bir birey olarak hareket etmeye başlar ve yeni bilgiler edinir. Merak duygusuyla yeni bilgiler keşfeden çocuğun, kendine olan güveni artar ve merakdış dünyayı da yakından tanımaya başlar. Merak çocuklarda yaratıcılığı destekler. Bu alanda yapılan araştırmalarda; yaratıcı çocukların diğer çocuklara oranla, daha bireysel hareket eden, bağımsız, riski göze alan, kendi duygularının daha farkında ve daha olumlu bir benlik algısına sahip oldukları tespit edilmiştir

Bir çocuğu büyütürken bir ebeveyn olarak dengeyi koruyabilmek önemlidir. Merak duygusu ile öğrenme kavramı paralel bir şekilde gelişim gösterir. Merakla güdülenmiş bir öğrenme daha kalıcıdır. Araştırma ve öğrenme isteği, merakla tetiklenir.

Merak duygusu nasıl desteklenmelidir?
  • Çocuklar merak duygusuyla dünyaya gelirler bu nedenle onların sorularına cevap verilmelidir.
  • Bilgiye ulaşma yolları çocuklara gösterilmelidir. Çocukların merak duyduğu konular tespit edilmeli ve bu konuda araştırma yapmasına izin verilmelidir.
  • Çocuklar soru sorduğunda basit ifadelerle, yaşına uygun cevaplar verilmelidir. Çocuğun sorduğu soruya bir cevap verilemiyorsa ebeveynler tarafından bu sorunun cevabının bilinmediği, birlikte araştırıp doğru cevabı bulabilecekleri söylenmelidir.
  • Merak ettiği konularda çocuğa farklı inceleme ve öğrenme yolları gösterilmelidir.
  • Çocukların merak hissinin sürmesi için anne babaların gerçekçi olması gerekir. Aksi takdirde çocuk ailesine soru sormaktan vazgeçebilir ve ailesini sorgular hâle gelebilir.
  • Çocuklarda merak duygusunun gelişmesi ve yeni bilgiler edinebilmeleri için farklılaştırılmış bir çevre sağlanmalıdır. Aile çocuğun kendi ilgi alanlarını keşfetmesi için onunla birlikte zaman geçirilmelidir
enable
comments loading
family_star