Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Hidrojen İyonları ve Asidite
Sulu çözeltilerde H+ ve OH- ilişki içerisindedir. Bir çözelti H+ ya da OH- derişimine göre nötral, asidik ya da bazik olabilir. Hidrojen - iyon derişimi pH değerlerine ve hidroksit - iyon derişimi de pOH değerlerine çevrilir.

Normalite
Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısı. Birimi normaldir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü Molarite x Tesir Değerliği'dir

Asit ve Baz Derecesinin Saptanması – Titre Çözeltiler

br baBir çözelti içindeki asit ya da baz miktarını belirleyen unsur H+ ya da OH- iyonu miktarıdır.
Eğer çözeltide H+ iyonu fazla ise bu asitli bir sıvıdır.
OH- iyonu fazla ise bu sıvı bazdır.
Eğer H+ ve OH- iyonları sayısı birbirini dengeliyorsa sıvı nötrdür.
Bu bilgi ışığında formülleri inceleyecek olursak :
Sirke yani asetik asit CH₃COOH haricinde kalan tüm formüllerde H başta ise asit, H sonda ise bazdır.

Bir sıvı çözeltideki asit miktarı, pH ölçüsü olarak adlandırılan bir yöntemle tespit edilir. Bunun için pH kâğıdı ya da pH metre aleti kullanılır.

pH kâğıdı çözeltinin asitlik derecesine göre renk değiştirir. pH ölçüsüne göre çözeltinin asitliği 0 - 14 arasında değerlendirilir. 0 – 7 arası değerler asit, 7 - 14 arası değerler ise baz için kullanılır. pH değeri 7 olan çözeltiler ise nötr olarak kabul görür.

Kopya kıvamında bilgiler :
-  Turnusol kağıdına temas eden ASİT Kırmızı, BAZ Mavi. ( Analar Kızartır, Babalar Morartır)
-  ACI BİBER hariç tüm meyve ve sebzeler asittir.
-  Saf su 25°C’de iyonlaşır.
-  H2O ⇒ H+ + OH-
-  [H+] = 1 x 10-7   M = [OH-]
-  Aynı normaliteye sahip asit ve baz çözeltilerinin eşit hacimleri birbirini nötralize eder.

 

Su ve Hidrojen İyonlarıion
Su iyonlarına ayrılır    H2O ↔ H1+ + OH1-   bu işleme self iyonizasyonu adı verilir. Molekülün çok azında görülür: [H1+] = [OH1-] = 1 x 10-7 M
Böylece sudan nötral bir çözeltinin eşitliği    Kw = [H1+] x [OH1-] = 1 x 10-14 M2   gerçekleşir. Kw ye suyun iyon üretim sabiti denir.

İyon Üretim Sabiti  H2O  ↔  H+ + OH- 

Kw her sulu çözeltide sabittir: [H+] x [OH-] = 1 x 10-14 M2 dir.
   Eğer  [H+] > 10-7 ise [OH-] < 10-7 dir.
   Aynı şekilde  [H+] < 10-7  ise  [OH- ] > 10-7 dir.

Biri bilinirse diğeri hesaplanabilir
[H+] > 10-7 ise o asidiktir ve  [OH- ] < 10-7
[H+] < 10-7 ise o baziktir ve   [OH- ] > 10-7
Bazik çözeltiler alkalin olarak da adlandırılır

Tesir Değerliği : Etki değeri ve suya salınan hidrojen miktarıdır.
Normalite
Bir litre çözeltide çözünmüş halde bulunan maddenin eşdeğer gram sayısı. Birimi normaldir. N simgesiyle gösterilir. Kısaca Formülü Molarite x Tesir Değerliği 'dir

 

pOH hesaplama

pOH = - log [OH-]

[H+] x [OH-] = 1 x 10-14 M2

pH + pOH = 14

Bu durumda pOH < 7 ise baziktir; pOH > 7 ise asittir.

pOH genellikle pH kadar sık kullanılmaz.

 

⇒ Bir çözeltinin pH değeri nasıl ölçülür?

⇒ Asitler ile ilgili daha detaylı bilgi ister misiniz?

⇒ Bazlar hakkında daha kapsamlı bilgi ister misiniz?

 

 

 

Video : Esra ATEŞ

enable
comments loading
family_star