Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Johannes Nicolaus Brønsted (d. 22 Şubat 1879 - ö. 17 Aralık 1947), Danimarkalı kimyacı 1899'da kimya mühendisliği diploması ve doktorasını kazandı. 1908'de Kopenhag Üniversitesi'nden mezun oluır olmaz aynı üniversitede inorganik ve fiziksel kimya profesörü olarak göreve başladı.

1906'da elektron afinitesi hakkındaki makalelerinden ilkini yayınladı ve bu süreçte İngiliz kimyager Thomas Martin Lowry ile 1923'te protonik asit-baz reaksiyonları teorisini tanıttı. Yine aynı yıl, Gilbert N. Lewis, elektronik bir asit-baz reaksiyonları teorisi önermişti. Bu iki teori de yaygın olarak kullanılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı'nda Brønsted'in Nazilere muhalefeti, 1947'de Danimarka parlamentosuna seçilmesine yol açtı, ancak o, koltuğuna oturmak için çok hastaydı ve seçimlerden kısa bir süre sonra öldü.

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. Kimyasal olay ve kimyasal değişme kavramlarıyla eşanlamlıdır.

Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eski Türkçede hamız, ve bazı kaynaklarda da ekşit denir.

Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Aküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir. Asitler, suda çözündüğünde hidrojen iyonları (H+) derişimini arttıran maddelerdir. Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da sadece suda çözündüğünde asit gibi tepki verir.

Asit-baz tepkimesi, bir asit ile bir baz arasında meydana gelen kimyasal tepkimedir. Tepkime mekanizmalarının açıklanması ve bu mekanizmalar kullanılarak ilgili problemlerin çözülmesi amacıyla bu tür tepkimelere dair teoriler geliştirilmiştir; bunların önde gelenleri arasında Brønsted - Lowry asit-baz kuramı bulunur.

Daha detaylı bilgi isteyen kullanıcıların sorduğu sorular :

enable
comments loading
family_star