Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Burada bahsi geçen olayın gerçekliği ispatlanamamıştır. Hikaye olarak eklenmiştir.

Halk arasında kinaye maksadıyla kullanılan Bulunmaz Hint Kumaşı deyiminin arkasındaki hikaye...

1612 ’de İngilizler Hindistan’ı işgal etti ve Hindistana bir ticaret merkezi kurarak sömürge olarak kullanmaya başladılar. Dönemin usta çıkrıkçıları tarafından dokunan Hint kumaşları doğal olarak İngilizlerin ilk hedefindeydi. İngilizler pahalı olan Hint kumaşının yerine kendi tekstil fabrikalarında ürettikleri kumaşları daha ucuza pazarladılar. Fakat İngiliz kumaşları Hintliler tarafından pek ilgi görmedi. Daha pahalı olmasına rağmen kendi yerli kumaşlarını kullanmaya devam ettiler.

indian

Bunun üzerine İngilizler Hint kumaşını piyasadan kaldırmak ve kendi ürettikleri kumaşları satabilmek için canice bir yönteme başvurarak el tezgahlarında kumaş dokumalarını ve düğüm atmalarını engellemek amacıyla Hintli çıkrıkçıların özellikle baş parmaklarını ve ellerini kesmeye başladılar. Artık Hint kumaşını dokuyabilecek ustalar olmadığı için Hint kumaşı da bulunamaz oldu. İngiliz kapitalizminin bir sonucu olarak Bulunmaz Hint Kumaşı deyimi ortaya çıkmıştır.
*** Anonim kaynaktan gelen bu içeriğin doğruluğu kanıtlanmamıştır ve TRset kullanıcısı tarafından eklenmiştir.

Gerçekliği ispatlanmış bilgileri okumak isterseniz 👇

Britanya Sömürgesi Hindistan Hakkında Bilinenler

Sömürge Hindistanı / Britanya Hindistanı / Britanya Rajı / Hindistan İmparatorluğu
(Raj - rāj; Hintçe dilinde saltanat / hükümdarlık anlamına gelir)

Tarih kitaplarında 1858 ile 1947 yılları arasında Birleşik Krallık (şimdiki İngiltere) sömürgesi olan Hindistan kolonisinin adı Britanya Raj 'ı olarak yer almaktadır. Bu dönem ayrıca dominyon periyodu olarak da tanımlanmıştır. İngiltere kontrolündeki bölge güncel kullanımda Hindistan (India)  olarak ; bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Myanmar ülkelerini kapsamaktaydı. Bu bölgenin yönetimi 1947 yılına kadar İngiliz Kraliyet ailesindeydi. Başkent olarak Kalküta (1858 - 1912) ve Yeni Delhi (1912 - 1947) kullanılmıştır.

britanya hint armasıHindistan 1945’te San Fransisco’da II. Dünya Savaşı’nın ardından oluşturulan Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olmuştur.

Resmi dili olan Hindustanî ile Hindu dili aynı diller değildir. Hindustanî bir Hindu-Urdu dilidir. Para birimi olarak British Indian Rupee (Britanya Hint Rupisi) kullanılmaktaydı. İlk başta Doğu Hindistan Ticaret şirketi bölgede faaliyet göstermiştir. İngilizler ve Hollandalılar bölgenin tüm ticari eylemlerine sahipti. Babür İmparatorluğunun yıkılmasıyla İngilizler Hindistan'ı ele geçirdiler ve 1947'ye kadar sömürge olarak kullandılar.

Britanya Rajı'nın hükûmet sistemi, 1857 tarihli Sepoy askerlerinin isyanının ardından 1858'de, Doğu Hindistan Şirketi yönetiminin Viktorya adına Britanya İmparatorluğu'na devredilmesinden sonra oluşturuldu. (İngiltere kraliçesi, 1876’da kendisini Hindistan İmparatoriçesi olarak duyurdu ve bu durum Hindistan Birliği (daha sonradan Hindistan) ve Pakistan Dominyonluğu (sonradan doğu kısmı bugünkü Bangladeş haline gelecek olan Pakistan) olarak iki ayrı devletin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1947 yılına kadar sürdü.

Raj yönetiminin başladığı 1858 ’de Aşağı Burma, Britanya Rajı'na bağlı bir eyalet statüsündeydi. 1886 ’da Yukarı Burma da Raj yönetimine ilhak edildi. Burma, 1937 yılına kadar ise bir vilayet olarak yönetilmiş, 1948’de bağımsızlığını elde etmiştir.

enable
comments loading
family_star