Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

 

Hayvan

Canlılar aleminin ökaryotlar üst sınıfındaki hayvanlar aleminde gruplandırılan canlıların ortak tanımına HAYVAN denir. Arapça canlı varlık demek olan hayevan kelimesinden dilimize geçmiştir.
Günlük hayatta insan olmayan, nefes alan ve hareket edebilen canlıları tanımlamakta kullanılır ama biyolojik olarak insanı da içen ana sınıftır.

Çevresine uyum sağlayarak diğer canlılarla beslenen çok hücreli organizma olarak da tanımlanmaktadır. Vücutları, embriyodan itibaren çeşitli metamorfozlar geçirmesiyle gelişir. Temelde ökaryotik çok hücreli organizmalardır ve besinlerini genelde sindirerek alırlar.

Hayvanlar Aleminin Basitçe Sınıflandırılması
 • Agnotozoa - Basit hayvanlar
 • Omurgasızlar
 • Parazoa - Gerçek dokuya sahip olmayanlar
 • Placozoa Porifera - Süngerler
 • Eumetazoa - Gerçek doku sahibi olanlar
 • Radiata - Radial simetrili canlılar
 • Bilateria - Bilateral simetrili canlılar
 • Omurgalılar
 • Acrania - Kafatassızlar
  1. Hemichordata - Yarı sırtipliler
  2. Urochordata (Tunicata) - Tulumlular
  3. Cephalochordata - Başı kordalılar
 • Craniata - Gerçek kafataslılar
  1. Agnatha - Çenesizler
  2. Gnathostomata - Gerçek çeneliler
   1. Pisces - Balıklar
   2. Tetrapoda - Dört üyeliler
    1. Amphibia - İki yaşamlılar
    2. Reptilia - Sürüngenler
    3. Aves - Kuşlar
    4. Mammalia - Memeliler

 

Bu makalenin dokümanlar kısmında 9. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmış .pptx formatındaki slayt gösterisi (MS Powerpoint Sunumu) bulunmaktadır. 👇

DOC
enable
comments loading
family_star