Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.
HZ İsmail'in Ailesi

Babası Hz. İbrahim, annesi Hz. Hacer’dir.
Hz. İbrahim’in eşi Hz. Sara’nın (Sare olarak dilimize geçmiştir) çocukları olmamasından dolayı Hz İbrahim, Hz Hacer ile evlenir. Bu evlilikten Hz. İbrahim 86 yaşındayken ilk çocuğu doğar.
İbrahim peygamber oğluna “Allah dualarımı kabul etti” manası taşıyan İsmail ismini vermiştir.
Hz. İsmail, Kur’an’da farklı on iki yerde geçmektedir. Bu ayetlerde Hz. İsmail’in farklı niteliklerinden bahsedilmektedir.

Zem Zem Suyu

Hz. İbrahim Mekke’ye İsmail peygamber daha bebekken hicret etmiştir.
Bu esnada Allah tarafından Hz. İbrahim’e Hacer ve İsmail’i orda bırakıp geri dönmesi emredilmiştir.
Bir süre burada bekleyen Hz. İsmail ve annesi açlık ve susuzlukla mücadele etmeye başlamıştır.
Annesi yiyecek bir şeyler ararken, oğlunu yerde suyla oynarken bulmuştur.
Bu bağlamda Allah tarafından Hz. İsmail’in topuğunun değdiği yerden su çıkartılmıştır. Bu suya da zemzem adı verilmiştir.

Kurban Hadisesi

Hz. İsmail’in çocukluk çağlarında Hz. İbrahim’e bir gün “Oğlunu Allah için kurban et” vahyi iletilmiştir.
Hz. İbrahim, bu emri yerine getireceği sırada elindeki bıçak keskinliğini yitirmiştir.
Allah tarafından bir imtihan olduğuna işaret eden bu olay sonrasında Hz. İbrahim’e İsmail yerine kesmesi için bir koç gönderilmiştir.

Hz. İsmail'in Mesleği

Hz. İsmail avcıların piri olarak kabul görmektedir. İsmail peygamber, kara ve deniz avcılığı yaparak dünyadaki geçimini sağlamıştır.
Bunun yanı sıra Hz. İsmail çok sayıda dil de bilen bir peygamberdir. Bu kapsamda tercümanlığın da Hz. İsmail tarafından başlatıldığı kabul edilmektedir.

Hz. İsmail hakkında Kuran-ı Kerim'de yer alan ayetler
 • Bakara Suresi; 125, 127, 133, 136 ve 140. ayet
 • Al-i İmran Suresi 84. ayet
 • Nisa Suresi, 163. ayet
 • En’am Suresi 86. ayet
 • İbrahim Suresi 39. ayet
 • Meryem Suresi 54 ve 55. ayet
 • Enbiya Suresi 85. ayet
 • Sad Suresi 86. ayet
 • Meryem Suresi (54-55): Kitap’ta İsmail’i de zikret. Çünkü İsmail va’dinde birdoğru ve gönderilmiş peygamber. Halkına namazı ve zekatı emretti ve İsmail Allah katında kendinden razı olunandı.
 • Enbiya Suresi (85): Zül-kifl, İdris ve İsmail sabredenlerdendi.

Hazırlayan : Z. Neva YURTSEVER

Hz. İbrahim ve Çorum arasındaki ilişkiyi biliyor musunuz?

Hititler ve Hz. İbrahim (AS) yolları kesişmektedir. Eğer okumak isterseniz bu makalemize göz atabilirsiniz.

IMG
 • 984
 • 986
 • 987
enable
comments loading
family_star